Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά
 1. Gizlilik Politikası Web Sitesi Politikası www.mikelcoffee.com

  Kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir. Bu Gizlilik Politikası (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır), gerçek kişi olmanız koşuluyla https://www.mikelcoffee.com web sitesini ziyaret ettiğinizde, kaydolduğunuzda veya kullandığınızda kişisel bilgilerinizin toplanması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin koşullarla ilgilidir. Herhangi bir sorunuz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. MIKEL KAHVE, işlediği Verilerin Denetleyicisidir. Adresimiz Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mahallesi, Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi,Selenium Retro No:18, D:1A, 34158 Bakırköy/İstanbul, İletişim telefon numarası 212 272 32 32 ve e-posta adresi: info@tr.mikelcofee.com Verilerinizin işlenmesi ve haklarınızın kullanılmasıyla ilgili herhangi bir sorunla ilgili sorularınız varsa, MIKEL KAHVE Veri Koruma Sorunları Koordinatörü (DPC) ile 2146871200 numaralı telefondan veya 347 Athinon St., PO Box 12243 Atina veya e-posta adresi dpc@mikelcoffee.com.

 2. Web sitesi hakkında birkaç söz https://www.mikelcoffee.com

  https://www.mikelcoffee.com web sitesi, MIKEL KAHVE’nin web sitesidir. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır). Sitemizde gezinirken bize sağladığınız kişisel verileriniz işlenmeye tabidir ve Şirket sorumluluğunda dosyada tutulacaktır.

 3. Kişisel veri nedir?

  İşbu Politika’da kullanılan “kişisel veri” terimi, bundan sonra bundan sonra web sitesini ziyaret eden bir kişinin kimliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek elektronik adres (e-posta) gibi gerçek kişi veya meslek sahibi gerçek kişilere ait bilgileri ifade eder. «Kişisel Veriler veya Veriler».

 4. Kişisel Veri İşleme Nedir?

  Kişisel Verilerin işlenmesi, gerçek kişilere ait, Kişisel Verilerin toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, saklanması, uyarlanması, değiştirilmesi, geri alınması, bilgi aranması, kullanılması, üçüncü kişilere iletilmesi, yayılması, ilişkilendirilmesi, birleştirilmesi, sınırlandırılması, silinmesi ve yok edilmesidir.

 5. Hakkınızda hangi Verileri topluyoruz?

  Web sitemizi ziyaret ederken ve gezinirken:
  Çerez Politikası’nda detaylı olarak belirtilen, kendi rızanızla kullanılmasına izin verdiğiniz veya kurulumu hakkında Şirket tarafından bilgilendirilen (örn. web sitemizin çalışması için gerekli) çerezler tarafından toplanan her türlü veriniz.

 6. Küçüklerin Verilerini işliyor muyuz?

  Genel olarak, web sitemizin hizmetleri onlara yönelik olmadığından, 16 yaşın altındaki çocuklara ilişkin verileri işlememekteyiz. 16 yaşının altındaki bir çocuktan yasal bir dayanak olmaksızın Veri topladığımızı tespit edersek, verileri derhal sileriz. Bunun dışında, bu bilgilendirme metninin 6. ve 7. bölümlerinde belirtilenler reşit olmayanlar için de geçerlidir.

 7. Verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

  Verilerinizi yalnızca Şirket tarafından sağlanan hizmetlerin yanı sıra https://www.mikelcoffee.com web sitesinin genel olarak sorunsuz çalışması ve daha spesifik olarak
  a) web sitesi trafiğini izlemek ve
  b) web sitesinin güvenliğini sağlamak amacıyla topluyoruz. bilgi Güvenliği.
  Ayrıca Şirket, ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklere uyum kapsamında verilerinizi işleyebilir.

 8. Verilerinizin Şirket tarafından işlenmesinin hukuki dayanağı nedir?

  Web sitesinin kullanıcılarının verilerinin işlenmesi, sunulan hizmetler bağlamında veya kullanıcıların kendilerinin onayına bağlı olarak gerçekleşir. özellikle:
  A) Web sitesinin trafiğini izlemek (“a amacı”) ve web sitesinin bilgi güvenliğini sağlamak (“b amacı”), işlemenin yasal dayanağı şirketimizin meşru menfaatlerinin peşinde koşmaktır. Daha spesifik olarak, “a”nın işlenmesi web sitemizin çekiciliğini arttırmayı ve “b”nin işlenmesi hem şirketin hem de web sitemizin ziyaretçilerinin verilerini ve fikri mülkiyetini güvence altına almayı amaçlar.
  B) Web sitemize yüklenen çerezlerden aldığımız kişisel verilerle ilgili olarak, istediğiniz izleyicileri seçerek web sitesinin çalışması için teknik olarak gerekli olanların ötesinde çerezlerin kullanılması durumunda, gerçekleştirilen işleme, onayınıza dayanmaktadır. yüklü ve karşılık gelen komut seçeneği (Tümünü kabul et, Tümünü reddet, Tercihler ayarları). Web sitemizin Çerez Politikası ve bunların kullanımına nasıl onay verdiğinizle ilgili olarak buraya tıklayın.

 9. Verilerinizin alıcıları kimlerdir?

  Verilerinizin alıcıları, her durumda, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için uygun bilgileri almış gerekli Şirket personelidir.
  Ek olarak, verilerinizin alıcıları:
  1) Reklam hizmetleri/internet sitesi yönetimi, sosyal medyadaki şirket hesapları ve bilişim çözümleri sağlayıcıları gibi Şirket adına belirli görevlerin yerine getirilmesi için görevlendirildiği gerçek ve tüzel kişiler. Kişisel verilerin işleyicisi olarak hareket eden işbirliği yapılan kişiler, verilerinizin gizliliğine saygı duyacakları, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin talimatlarımızın bilincinde ve bunlara uygun hareket edecekleri ve bunları korumak için uygun tüm önlemleri alacakları konusunda önceden bilgilendirilmiş ve taahhüt edilmiştir.
  2) Avukatlar, hukuk büroları, hak ve menfaatlerimizin korunması bağlamında dava açılması durumunda.

 10. İşleyicilerin Kişisel Verilerinize saygı duymasını nasıl sağlarız?

  Veri İşleyenler, Şirkete aşağıdakileri kabul etmiş ve sözleşmeye bağlı olarak taahhüt etmiştir:
  • Kişisel verilerinizi münhasıran talimat ve emirlerimiz doğrultusunda işlemek,
  • Gizliliği korumak,
  • Şirketin izni olmadan üçüncü kişilere Veri göndermemek,
  • Uygun güvenlik önlemlerini almak,
  • Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal çerçeveye ve özellikle Avrupa GDPR Yönetmeliğine uymak

 11. Verilerinizi Avrupa Birliği dışına gönderiyor muyuz?

  Google LLC uygulamalarının kullanılması bağlamında (istatistiksel izleyicilerin kurulmasına izin vermeniz durumunda) verileriniz, söz konusu şirketin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki veri tabanına aktarılır. Söz konusu iletim, standart koruma hükümlerinin (Standart Sözleşme Maddeleri – SCC’ler) (GDPR Madde 46.2c) bulunduğu yasal dayanağı altında gerçekleşir.

 12. Verilerinizi ne zaman siliyoruz?

  Kişisel verileriniz, aksine bir hukuki zorunluluk olmadıkça, sadece veri işlemenin niteliğinin gerektirdiği makul süre ve ancak amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu sürece muhafaza edilmektedir.
  Bilgi güvenliği amacıyla sunucumuzun güvenlik loglarında tutulan kişisel veriler (örn. IP ), 30 gün içinde silinir. ,br>Çerezler tarafından toplanan Verileri Çerez Politikasına göre siliyoruz.

 13. Verileriniz güvende mi?

  Kişisel Verilerinizi korumaya kararlıyız. Verilerinizi her türlü kazara veya yasa dışı işlemeye karşı güvenceye almak ve korumak için uygun kurumsal ve teknik önlemleri aldık. Kişisel verilerinizi işleyen özel yetkili personelimizin gerekli eğitim, yönlendirme ve bilgilendirmeleri aldığı belirtilmiştir.
  Web sitesi ile tarayıcınız arasında güvenli veri alışverişini sağlamak için bir Elektronik Güvenlik Sertifikası (SSL-Güvenli Yuva Katmanı) kullanıyoruz.
  Bu önlemler, yeni ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmelere göre düzenli aralıklarla veya gerekli görüldüğünde gözden geçirilmekte ve değiştirilmektedir.

 14. Haklarınız nelerdir?


  Kişisel verilerinize erişme hakkına sahipsiniz.
  Bu, Verilerinizi işlersek tarafımızdan bilgilendirilme hakkına sahip olduğunuz anlamına gelir. Verilerinizi işlersek, işlemenin amacı, sakladığımız Verilerin türü, kime verdiğimiz, ne kadar süreyle sakladığımız, otomatik karar vermenin gerçekleşip gerçekleşmediği ve ayrıca verilerin düzeltilmesi, silinmesi, işlenmesinin kısıtlanması ve Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayette bulunma gibi diğer haklarınız.

  Yanlış kişisel verileri düzeltme hakkına sahipsiniz.
  Verilerinizde bir hata olduğunu fark ederseniz, düzeltmemiz için bize bir talepte bulunabilirsiniz (örn. bir e-posta adresinin düzeltilmesi).

  Silme/unutulma hakkına sahipsiniz.
  Yukarıda belirtilen işleme amaçları için artık gerekli değilse verilerinizi silmemizi isteyebilir veya bunun işleme için yasal bir dayanak olarak kullanılması durumunda onayınızı geri çekmek isteyebilirsiniz.

  Verilerinizin taşınabilirliği hakkına sahipsiniz.
  Sağladığınız Verileri okunabilir bir biçimde almamızı isteyebilir veya işlemenin sizin onayınıza dayalı olması veya aramızdaki bir sözleşmenin ifası için gerekli olması durumunda başka bir denetleyiciye aktarmamızı isteyebilirsiniz.

  İşlemeyi kısıtlama hakkına sahipsiniz.
  İşleme itirazlarınız değerlendirilene kadar veya verilerinizin toplanma amaçlarını yerine getirmek için işlemenin bir kısmı artık gerekli değilse, Verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı isteyebilirsiniz.

  Verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.
  Verilerinizin meşru çıkarlarımız doğrultusunda işlenmesine itiraz edebilirsiniz ve hakkınızı geçersiz kılan başka zorlayıcı ve meşru nedenler olmadıkça, Verilerinizi işlemeyi durduracağız.

  Onayınızı geri çekme hakkı
  Verilerinizin belirli bir amaç için işlenmesinin, işlemeye ilişkin önceden vermiş olduğunuz onaya dayandığı durumlarda, işlemenin gelecekte devam etmemesi sonucunu verecek şekilde onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz.

 15. Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

  Haklarınızı kullanmak için Şirketin posta adresine (Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mahallesi, Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi,Selenium Retro No:18, D:1A, 34158 Bakırköy/İstanbul) veya e-posta adresine (info@tr.mikelcoffee.com) “Egzersiz; erişim/düzeltme/silme/taşınabilirlik/sınırlandırma/muhalefet hakkı.

 16. Taleplerinize ne zaman yanıt veriyoruz?

  Taleplerinize gecikmeden ve her halükarda
  (1) talebinizi aldıktan sonraki bir ay içinde ücretsiz olarak yanıt veriyoruz. Ancak, Talebiniz karmaşıksa veya çok sayıda Talebiniz varsa, size yanıt vereceğimiz iki aylık bir uzatma daha
  (2) almamız gerekirse, sizi ay içinde bilgilendireceğiz. Talepleriniz açıkça temelsiz veya özellikle tekrarlanan nitelikleri nedeniyle aşırı ise, Şirket bilgileri sağlamanın veya talep edilen eylemi gerçekleştirmenin idari maliyetlerini dikkate alarak makul bir ücret talep edebilir veya şirket Talebe devam etmeyi reddedebilir.

 17. Fesih Hakkı

  Bunu düşünmeniz durumunda:
  a) Taleplerinizden birinin hukuka uygun ve yeterli şekilde karşılanmaması veya
  b) Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi suretiyle korunma hakkının ihlal edilmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (posta yoluyla) şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır. Adresimiz Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mahallesi, Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi,Selenium Retro No:18, D:1A, 34158 Bakırköy/İstanbul, İletişim telefon numarası 212 272 32 32 ve e-posta adresi: info@tr.mikelcofee.com

 18. Verilerinizi işlerken otomatik karar verme/profil oluşturma dahil olmak üzere kullanıyor muyuz?

  Verilerinizin otomatik olarak işlenmesine dayalı olarak karar vermeyiz veya profil oluşturma gerçekleştirmeyiz. “Çerezler” web sitemizde https://www.mikelcoffee.com, yalnızca bilgilendirildikten ve gerektiğinde onay verdikten sonra kullanılır.

 19. Bu Politikadaki herhangi bir değişiklikten nasıl haberdar olacaksınız?

  Gerektiğinde bu Politikayı güncelleyeceğiz. Politikada veya Kişisel Verilerinizi kullanma şeklimizde önemli değişiklikler olursa, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce görünür bir yere bir bildirim göndererek veya başka uygun yollarla sizi bilgilendireceğiz. Verilerinizin nasıl korunduğunu öğrenmek için bu Politikayı periyodik olarak okumanızı öneririz. İlk ilan tarihi 27/07/2022 olup, bu web sitesi Politikasının son revizyonu 18/04/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yukarı